Bostadsrättsföreningen Missionären

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Missionären är ett företag som finns i Sandviken. I Bostadsrättsföreningen Missionären finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ekeback, Karl Gösta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Enström, Annica Elisabet som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Gunnar som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidström, Inga-Maj som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Tjerngren, Bo Erik som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Undervill, Yngve Stefan som är född 1977 och har titeln SuppleantPersson, Karl Ivar som är född 1937 och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Missionären så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Missionären på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler undr nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrät är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Missionären av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Missionären är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Missionären innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Missionären är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Missionären så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Sven Gunnar -Lidström, Inga-Maj -Tjerngren, Bo Erik

Bostadsrättsföreningen Missionären har 716413-5167 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.