HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1989-07-03 så har HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Westin, Per Arne som är född 1937 och har titeln Extern firmatecknare, Bryngelsson, Sven Lennart som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekrud, Anders Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Ralf Rune som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Per Olof Ronny som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Rolf Willy Julius som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamotZackrisson, Bengt Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Lars Stefan som är född 1977 och har titeln Suppleant, Hedin, Nanna Catrine som är född 1955 och har titeln SuppleantLind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Ralf Rune -Sjögren, Per Olof Ronny -Ström, Rolf Willy Julius -Westin, Per Arne .

HSB Bostadsrättsförening Stenkumlet i Sandviken har 716413-6603 som sitt organisationsnummer.