HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken är ett av många företag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1992-01-20.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sandviken arbetar för att företag som HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedman, Ingrid Maria -Huttula, Jari-Pekka Juhani -Persson, Lars Urban -Thorsell, Stig Lennart.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken och det är följande personer, Hedman, Ingrid Maria som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Lars Urban som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Axelsson, Jan Erik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedman, Sven-Erik Olov som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Huttula, Jari-Pekka Juhani som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Liljebrand, Bror Evert Sören som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot.Thorsell, Stig Lennart som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Huttula, Ingegerd Caroline som är född 1981 och har titeln Suppleant, Palm, Tiina Johanna som är född 1974 och har titeln Suppleant.Rönn, Sigvard Anders som är född 1948 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB bostadsrättsförening Hemskogen i Sandviken är 716458-6054.