Gränsland i Sandviken Ek. för.

Gävleborgs län

Information

Gränsland i Sandviken Ek. för. hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Gränsland i Sandviken Ek. för. finns. I Sandviken så finns det många olika Ekonomisk förening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Gränsland i Sandviken Ek. för. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Gränsland i Sandviken Ek. för. har haft sedan 2003-12-17. Gränsland i Sandviken Ek. för. har funnits sedan och 2004-01-08 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Gränsland i Sandviken Ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Storsjöv. 20, 810 22, Årsunda men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-241901.

Sandviken arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Gränsland i Sandviken Ek. för. har idag 769610-2594 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Edelfelt, Mona Margareta -Nilsson, Karin Ingegerd är den som för stunden ansvarar för Gränsland i Sandviken Ek. för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva besöksnäring inom Sandvikens kommun när det gäller natur-miljö-upplevelser, samt skapa nya arbetstillfällen för personer med funktionshinder. Utveckling skall präglas av en inriktning som möjliggör att personer med olika former av funktionshinder får samma möjligheter som övriga att ta del av de verksamheter som kan erbjudas inom natur, miljö och upplevelser. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att tillföra kunskap och kompetens för att vidareutveckla verksamheten i föreningens syfte.

I Gränsland i Sandviken Ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edelfelt, Mona Margareta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Karl Torgny Stefan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Hans Einar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Karin Ingegerd som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Roland Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Tengdahl, Claes Johan Vilhelm som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamotTörnros, Elsie Viola som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglund, Nils Torbjörn som är född 1960 och har titeln Suppleant, Åresund, Lars Gustav som är född 1944 och har titeln Suppleant.