Björkvallen Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sandviken och Björkvallen Ekonomisk förening är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Björkvallen Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Björkvallen Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Björkvallen Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2004-12-01. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Sandviken där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Björkvallen Ekonomisk förening ska trivas.

Björkvallen Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2005-03-03. I Sandviken så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter för fritidsändamål till medlemmarnas nyttjande samt att bedriva därmed förenlig verksamhet såsom vandrarhemrörelse och övrig turismservice med en ekologiskt hållbar profil. Varje medlem är skyldig att delta i föreningens verksamhet i den omfattning föreningsstämman beslutar dock högst motsvarande tio hela arbetsdagar per verksamhetsår.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Björkvallen Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-03-03.

Idag är Björkvallen Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Björkvallen Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0290-62330.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening..

De som är på något sätt har med Björkvallen Ekonomisk förening är Johansson, Christer Einar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Inger Margareta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Anna Helena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Björkvallen Ekonomisk förening har 769611-7386 som sitt organisationsnummer.