Bostadsrättsföreningen Agavägen

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Bostadsrättsföreningen Agavägen. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sandviken här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Agavägen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Sandviken jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Gävleborgs län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Agavägen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 785500-0027.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 026-259683 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Agavägen på följande adress Agav. 15 A, 811 60, Sandviken.

Bostadsrättsföreningen Agavägen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Agavägen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Jernberg, Clas Stefan som är född 1950 och har titeln Suppleant . Ranglén, Sten Åke som är född 1942 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upp- låtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.