HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken

Gävleborgs län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Sandviken så är HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Sandviken arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Sandviken och i Gävleborgs län. Redan 1945-06-18 så skapades HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken och bolaget är har ej F-skattsedel.

785500-0167 är organisationsnummret för bolaget som finns i Sandviken.

Just nu är HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken och det finns många bolag som är i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Grahn Brandell, Gunilla Selma F -Näsvall, Karin Ingeborg -Persson, Anna Inger -von Hacht, Ylva Gertrud

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB bostadsrättsförening Bokaren i Sandviken är Grahn Brandell, Gunilla Selma F som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Näsvall, Karin Ingeborg som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Anna Inger som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Skärberg, Karin Annika Maria som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, von Hacht, Ylva Gertrud som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln SuppleantNyström, Stig Börje som är född 1939 och har titeln Suppleant, .