Bostadsrättsföreningen Bågspännaren

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Bostadsrättsföreningen Bågspännaren. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Sandviken här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bågspännaren tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Sandviken jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Bågspännaren är ej momsregistretat och har organisationsnummer 785500-0217.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Bågspännaren på följande adress Bågspännarv., 811 60, Sandviken.

Bostadsrättsföreningen Bågspännaren är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Bågspännaren så sitter följande personer i styrelsen: , , , Andersson, Kåre Bengt Omar som är född 1944 och har titeln Suppleant , Slålie, Oddvar som är född 1944 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.