HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården

Gävleborgs län

Information

785500-0530 är organisationsnummer för bolaget HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sandviken som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården finns i.

HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården har varit registrerat sedan 1956-03-05 och det finns flera bolag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården är och det finns flera bolag i Sandviken som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fagerlund, Ragnhild Clary Viktoria -Hellström, Marita Anneli -Vall, Lars Sivert -Zackrisson, Bengt Olof

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården så kan ni göra det på telefon genom 0290-37610 eller genom brev på följande adress:
Torgbacken 6, 812 40, Kungsgården

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent boende och lokaler åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Torget i Kungsgården och det är Fagerlund, Ragnhild Clary Viktoria som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Glen Torbjörn som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Marita Anneli som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Vall, Lars Sivert som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Zackrisson, Bengt Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Pia Margareta som är född 1959 och har titeln SuppleantLiw, Britta Marianne som är född 1957 och har titeln Suppleant, Modig, Karl Ivar som är född 1952 och har titeln Suppleant,