HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken är ett bolag som finns i Sandviken. I HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Abrahamsson, Kerstin Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hartwig, Sten Olof Olle som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hillström, Lars Roland som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Ingemar som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Sigmund Hilding som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundkvist, Mats Olov som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotElvelind, Mona Ingrid Monica som är född 1959 och har titeln Suppleant, Lind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nordling, Bo Torsten som är född 1940 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Abrahamsson, Kerstin Margareta -Hartwig, Sten Olof Olle -Johansson, Ulf Ingemar -Larsson, Sigmund Hilding

HSB bostadsrättsförening Furan i Sandviken har 785500-0662 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.