HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken finns. I Sandviken så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Sandviken arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken har idag 785500-0670 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Åke Brolin, Bo Westberg, Ragna Norman och Ingrid Fänjemo, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Pilen i Sandviken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brolin, Nils Åke som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Fänjemo, Ingrid Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Norman, Kjell Ragne Folke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, John Wolger som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Westberg, Bo Gunnar som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Åslin, Alf Erling som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotJansson, Karl Lennart som är född 1930 och har titeln Suppleant, Modig, Karl Ivar som är född 1952 och har titeln Suppleant, Persson, Karl Mattias som är född 1984 och har titeln Suppleant.