HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken är ett bolag som finns i Sandviken. I HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Persson, Jan Erik Niklas som är född 1978 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Inger Elisabet som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Broman, Majly Katarina som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövgren, Börje Enar som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Lars Tommy som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönn, Sigvard Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotLövgren, Bengt Evald som är född 1942 och har titeln Suppleant, Sjudin, Bengt Åke som är född 1938 och har titeln Suppleant, Wattman, Siv Ingegärd som är född 1948 och har titeln SuppleantÅslin, Alf Erling som är född 1950 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken på telefon 026-250040.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken är ett av många bolag som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lövgren, Börje Enar -Olsson, Lars Tommy -Persson, Jan Erik Niklas -Sjudin, Bengt Åke

HSB bostadsrättsförening Enen i Sandviken har 785500-0696 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.