HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken. Det finns flera bolag som liknar HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1964-08-24 så har HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken varit registrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Nord, Johan Ingvar som är född 1939 och har titeln Extern firmatecknare, Bogdan, Eva Annika som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Brandt, Karl Göran som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Danehorn, Ann-Marie Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Karl Ivar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderkrantz, Cliff Bennet som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotLind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant, Nordgren, Åsa Helena som är född 1967 och har titeln Suppleant, Rönn, Bengt Åke som är född 1934 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brandt, Karl Göran -Danehorn, Ann-Marie Elisabet -Nord, Johan Ingvar -Söderkrantz, Cliff Bennet .

HSB bostadsrättsförening Lutan i Sandviken har 785500-0704 som sitt organisationsnummer.