HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken. Det finns flera bolag som liknar HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1948-07-05 så har HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken varit registrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen * främja studie- och fritidsverksamhet, * främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt * i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en lång- siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Johansson, Ann-Kristin som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Torsten som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultinger, Sirkka Kaarina som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmgren, Olof Lennart Håkan som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Roslund, Leif Erik som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönn, Sigvard Anders som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotWestergren, Kerstin Eina Marie som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Klang, Håkan Sören som är född 1949 och har titeln Suppleant, Lind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Torsten -Johansson, Ann-Kristin -Palmgren, Olof Lennart Håkan -Roslund, Leif Erik .

HSB bostadsrättsförening Kanalen i Sandviken har 785500-0753 som sitt organisationsnummer.