HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken är en verksamhet som finns i Sandviken. I HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Holm, Nils som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Bo Stefan Georg som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Grund, Lilian Maritta Valborg som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Urban som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Peters, Olof Sebastian som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Uggla, Pär Erik som är född 1976 och har titeln SuppleantÅslin, Alf Erling som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken är ett av många verksamheter som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bo Stefan Georg -Grund, Lilian Maritta Valborg -Holm, Nils -Persson, Lars Urban

HSB bostadsrättsförening Förmannen i Sandviken har 785500-0761 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.