HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken är ett företag som finns i Sandviken. I HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Rönn, Sigvard Anders som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Forsberg, Edith Britta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Erik Dennis som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Erik Peter som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Olof Daniel som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Urban som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotSeverin, Lars Lennart som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Bengt-Olof Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Mats Yngve Artur som är född 1957 och har titeln SuppleantModig, Karl Ivar som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2009-04-02.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Isaksson, Erik Peter -Rönn, Sigvard Anders -Severin, Lars Lennart -Westlund, Bengt-Olof Christer

HSB Bostadsrättsförening Skrivaren i Sandviken har 785500-0803 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.