HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken

Gävleborgs län

Information

HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken är ett företag som finns i Sandviken. I HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken finns det lite olika personer som är förknippade och det är Persson, Lars Urban som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Per Göran som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellenberg, Claes Per-Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Violett Margareta som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Börje som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Zackrisson, Bengt Olof som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotHammarlund, Sol-Britt Ingrid K som är född 1948 och har titeln Suppleant, Lind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken är ett av många företag som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Per Göran -Kjellenberg, Claes Per-Erik -Olsson, Hans Börje -Persson, Lars Urban

HSB bostadsrättsförening Slaktaren i Sandviken har 785500-0811 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.