HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sandviken här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Sandviken jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken är ej momsregistretat och har organisationsnummer 785500-1322.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Mejslaren i Sandviken så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Lind, Rolf Ove som är född 1970 och har titeln Suppleant , Olofsson, Karl Åke som är född 1940 och har titeln Suppleant . Pedersen, Steinar Olav som är född 1947 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig siktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.