Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sandviken och Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-05-08. Det finns flera olika verksamheter i Gävleborgs län som är ett stort län. Sandviken där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet ska trivas.

I Sandviken så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet och det finns flera verksamheter som är det idag i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet är Blom, Hans Åke som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sten Valdemar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Fängström, Gun-Britt Linnéa som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Lars Erik Ivan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Georg Agne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklund, Lars Stefan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotÅgren, Ingrid Carina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ulla Ingeborg som är född 1934 och har titeln Suppleant, Nordqvist, Siri Margaretha som är född 1950 och har titeln SuppleantOdén, Lars Håkan som är född 1950 och har titeln SuppleantSöderman, Hans Stefan som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hjortronet har 785500-1561 som sitt organisationsnummer.