Bostadsrättsföreningen Baldersplan

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Baldersplan är ett av många företag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Baldersplan finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Baldersplan som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1946-08-19.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Baldersplan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-250609.

Sandviken arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Baldersplan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Baldersplan. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Baldersplan är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Torkel Eriksson och Rolf Modig, i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Baldersplan och det är följande personer, Eriksson, Kerstin Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sven Torkel som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Rolf Ivan som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Modin, Anna-Lena som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosendahl, Anders Thommy som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Berit Margareta som är född 1936 och har titeln Suppleant.Åhs, Hannelore som är född 1943 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Baldersplan är 785500-1587.