Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen

Gävleborgs län

Information

I Gävleborgs län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sandviken här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Gävleborgs län. Sandviken jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Gävleborgs län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 785500-1595.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Prästen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Dahlgren, Sten Gustaf Börje som är född 1928 och har titeln Suppleant , Myrgren, Kjell Olov som är född 1922 och har titeln Suppleant . Odén, Lars Håkan som är född 1950 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.