Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1961-09-11 så har Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 och det finns fler verksamheter som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Danielsson, Inga-Maja som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Carl Gustaf som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Eva Maria som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gun-Britt som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersen, Kjell Alvar Roald som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Kerstin Linnéa som är född 1941 och har titeln SuppleantJansson, Per Harry som är född 1940 och har titeln Suppleant, Wilenhard, Birgit Marianne som är född 1935 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Haglund, Carl Gustaf -Pettersen, Kjell Alvar Roald .

Bostadsrättsföreningen Rostbrännaren 5 har 785500-1611 som sitt organisationsnummer.