Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1945-09-03 så har Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken så kan man gör det genom att posta ett brev till Stensviksv. 5, 810 22, Årsunda. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken så kan ni göra det på 026-258020.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Björk, Anna Marita som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Bratberg, Knut Magne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Fjällström, Knut Rudolf som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Kjell Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karström, Maria Pernilla som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Rolf Erik som är född 1957 och har titeln SuppleantLarsson, Sven Göran som är född 1960 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Sandviken har 785500-1728 som sitt organisationsnummer.