Bostadsrättsföreningen Solberget

Gävleborgs län

Information

785500-1835 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Solberget. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Solberget är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sandviken som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Solberget finns i.

Bostadsrättsföreningen Solberget har varit registrerat sedan 1953-10-19 och det finns flera bolag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Solberget så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Solberget är och det finns flera bolag i Sandviken som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solberget är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Solberget så kan ni göra det på telefon genom 026-253195 eller genom brev på följande adress:
Solbergsv. 1 E, 811 34, Sandviken

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innhar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Solberget och det är Eriksson, Erik Ingvar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Fagerlund, Björn Olov som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenman, Lars Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Östling, Kent Tore som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Eidhagen, Josefin som är född 1983 och har titeln Suppleant, Pettersson, Kjell Åke som är född 1942 och har titeln SuppleantREX Revision AB som är född och har titeln Revisor,