Bostadsrättsföreningen Stensötan

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsföreningen Stensötan är ett av många företag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Stensötan finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Stensötan är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Stensötan som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1950-06-26. Men sedan 1990-01-01 så har Bostadsrättsföreningen Stensötan varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Stensötan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-256315.

Sandviken arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Stensötan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Stensötan. Det finns flera företag i Gävleborgs län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjande rätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stensötan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Stensötan och det är följande personer, Bergström, Inger Marianne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Kjell Olof som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Granström, Ulf Kenneth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungberg, Zinita Ingeborg som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Albertsson, Sven-Michael som är född 1961 och har titeln Suppleant, Larsson, Ingalill Margareta som är född 1959 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Stensötan är 785500-1843.