Bostadsrättsföreningen Storgården

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Storgården. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Storgården i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Storgården är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1955-10-24 så har Bostadsrättsföreningen Storgården varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Storgården och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Storgården så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Storgården så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Engman, Birgit Linnea som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Alf Bengt Johan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pykäläinen, Kimmo Tapani som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiklund, Barbro Kristina som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Öström, Pia Birgitta som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Alf Robert som är född 1981 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olsson, Alf Bengt Johan -Pykäläinen, Kimmo Tapani .

Bostadsrättsföreningen Storgården har 785500-1868 som sitt organisationsnummer.