Bostadsrättsföreningen Triangeln

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Triangeln. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Triangeln i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1946-09-09 så har Bostadsrättsföreningen Triangeln varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Triangeln och det finns fler företag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Triangeln så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Triangeln så kan ni göra det på 0290-10712.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Flood, Lars-Åskar som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Fordonska, Anna som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Sonja Mona Katarina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Martin Göransson som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordgren, Ingbritt Viktoria som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjort, Eva Kristina som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Flood, Lars-Åskar -Hedlund, Sonja Mona Katarina -Nordgren, Ingbritt Viktoria .

Bostadsrättsföreningen Triangeln har 785500-2064 som sitt organisationsnummer.