Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2

Gävleborgs län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sandviken och Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 är ett av dem. Gävleborgs län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 är att Bolaget är inaktivt.

Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1949-10-03. Det finns flera olika företag i Gävleborgs län som är ett stort län. Sandviken där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 ska trivas.

I Sandviken så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obe- gränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 och det finns flera företag som är det idag i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 är Andersson, Lars Tomy som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsblom, Erik Daniel som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Kent Sören som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Löf, Jan Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Palm, Margit Elisabet som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Berit Margareta som är född 1949 och har titeln SuppleantGustafsson, Berta Gudrun Elisabet som är född 1931 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Vikingen nr2 har 785500-2122 som sitt organisationsnummer.