ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

785500-2239 är organisationsnummer för verksamheten ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Sandviken som är den kommunen som ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening finns i.

ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1918-12-31 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1991-01-01.

ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening är och det finns flera verksamheter i Sandviken som också är .

Firmatecknare för ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Stefan Joel Herman -Skogh, Sören Stefan

Vill ni komma i kontakt med ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom 026-290387 eller genom brev på följande adress:
Hedkarbyv. 22, 810 22, Årsunda

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att distribuera energi samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Det finns olika personer som har en koppling med ÅRSUNDA Kraft & Belysningsförening Ekonomisk förening och det är Börjesson, Erik Jimmy som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Stefan Joel Herman som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Lars Egon som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Skogh, Sören Stefan som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Karin Johanna som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk, Bengt Sten Olov som är född 1947 och har titeln SuppleantJönsson, Karl Ivar som är född 1949 och har titeln Suppleant, Sjöström, Leif Helge som är född 1944 och har titeln Suppleant,