ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a.

Gävleborgs län

Information

785500-2270 är organisationsnummer för företaget ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Sandviken som är den kommunen som ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. finns i.

ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. har varit registrerat sedan 1928-02-15 och det finns flera företag i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1996-01-01.

ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. är och det finns flera bolag i Sandviken som också är .

Firmatecknare för ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sören Hedblom och Ove Andersson, var för sig.

Vill ni komma i kontakt med ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. så kan ni göra det på telefon genom 026-290495 eller genom brev på följande adress:
Hyttmarksv. 3, 810 22, Årsunda

Att genom upprättande av ett frörenseri ombesörja rensning av utsäden åt föreningsmedlemmarna, företrädesvis klöver- och timotejfrö, samt att efter bästa förmåga söka förmedla av- sättning för medlemmarnas utsädesvaror.

Det finns olika personer som har en koppling med ÅRSUNDA Fröodlarförening u.p.a. och det är Andersson, Anders Ove som är född 1937 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Lars Arne som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedblom, Nils Sören som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Kent Valter som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottnargård, Lars Torgny som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Arne Ingemar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Lars Gösta som är född 1943 och har titeln Suppleant, Zetterberg, Sten Ragnvald som är född 1947 och har titeln Suppleant,