Österfärnebo El, Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Österfärnebo El, Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Österfärnebo El, Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Österfärnebo El, Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Österfärnebo El, Ekonomisk förening som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1918-07-12. Men sedan 1980-01-01 så har Österfärnebo El, Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Gysingsstigen 7, 810 21, Gysinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Österfärnebo El, Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0291-20183.

Sandviken arbetar för att bolag som Österfärnebo El, Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Österfärnebo El, Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Gävleborgs län.

Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att distribuera energi samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Österfärnebo El, Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas förutom av styrelsen, av Rolf Hellström och Eva Johansson, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Österfärnebo El, Ekonomisk förening och det är följande personer, Johansson, Eva Elisabeth som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Englund, Per Svante som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Rolf Gunnar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Per Arne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Liw, Bengt Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Wedin, Mats Erik som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot.Jonsson, Johan Magnus som är född 1967 och har titeln Suppleant, Lindfors, Gunnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, Vigert, Olof Tommy som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Österfärnebo El, Ekonomisk förening är 785500-2312.