Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening

Gävleborgs län

Information

Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1951-02-12. Men sedan 2000-04-12 så har Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-245931.

Sandviken arbetar för att bolag som Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Gävleborgs län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förmedla transport- och därmed sammanhängande uppdrag åt medlemmarna och skall till fullföljande härav inrätta lastbilcentral i den ort, där styrelsen har sitt säte.

Firmatecknare för Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening och det är följande personer, Andersson, Linda Marie Susanne som är född 1972 och har titeln Likvidator, Björk, Marie Kristina som är född 1961 och har titeln Likvidatorssuppleant,

Organisationsnummer för Sandvikens Lastbilcentral Ekonomisk förening är 785500-3294.