Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet

Gävleborgs län

Information

Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet är ett av många bolag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1986-07-07. Men sedan 1986-01-01 så har Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Norrhedsv. 5 B, 811 70, Järbo. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sandviken arbetar för att bolag som Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet. Det finns flera bolag i Gävleborgs län.

Utgivning av stencilerat annonsblad

Firmatecknare för Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet är följande:
Firman tecknas av Eva Marianne Bäckvall ensam..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet och det är följande personer, Bäckvall, Eva Marianne som är född 1951 och har titeln Bolagsman, Bäckvall, Kurt Yngve som är född 1943 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Bäckvalls Tryck & Reklam Handelsbolag- Järbobladet är 916584-9309.