Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag

Gävleborgs län

Information

Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag finns. I Sandviken så finns det många olika Handelsbolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Handelsbolag. Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag har haft sedan 1994-01-01. Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Högsvedsv. 26, 811 94, Sandviken men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-2126990.

Sandviken arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag har idag 916586-8648 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av Tomas Balkefors ensam. är den som för stunden ansvarar för Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag

Utförande av arbeten med entreprenadmaskiner såsom grävmaskin, lastmaskin, bandschaktare, markvibrator, bilmaskin. Grävningar för avloppsbrunnar, dikningar, dräneringar runt husgrunder där även isolerings arbeten ingår. Schaktningar för husgrunder, där även vissa betongarbeten kan ingå Borttagninga av träd och stubbar. Formsättning för gjutning av grundsula , murar, murning av hålsten. Vägbyggnationer samt muddring. Monteringar av dräneringar och dagvatten vid fastigheter, och dräneringar av åkermark. Byggnationer av mindre dammar vid fastigheter. Placeringar av ytor på mark. Köp och försäljning av entreprenadmaskiner med tillbehör.

I Grundspecialisten i sandviken Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Balkefors, Göte Tomas som är född 1955 och har titeln Bolagsman, Balkefors, Lena Margareta som är född 1953 och har titeln Bolagsman, .