Sandvik Försäkrings AB

Gävleborgs län

Information

516401-6742 är organisationsnummer för verksamheten Sandvik Försäkrings AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Sandvik Försäkrings AB är Försäkringsaktiebolag. Det finns idag flera olika Försäkringsaktiebolag i Sandviken som är den kommunen som Sandvik Försäkrings AB finns i.

Sandvik Försäkrings AB har varit registrerat sedan 2000-11-28 och det finns flera verksamheter i Gävleborgs län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Sandvik Försäkrings AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2004-10-14.

Sandvik Försäkrings AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Sandviken som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Sandvik Försäkrings AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlström, Sten Anders -Flodman, Hans Bosson -Grindberg, Karl Simon -Högblom, Per Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vill ni komma i kontakt med Sandvik Försäkrings AB så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
c/o Sandvik AB, 811 81, Sandviken

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, att såväl inom som utom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) med begränsning till Sandvik-koncernens egna risker, meddela försäkring hänförlig till följande klasser och grupper av försäkring Direkt försäkring Brand och annan skada på egendom (grupp e) Kredit- och borgensförsäkring (grupp g) Godstransport (klass 7) Allmän ansvarighet (klass 13) Mottagen återförsäkring Olycksfall- och sjukförsäkring (grupp a) Annan förmögenhetsskada (klass 16) Assistans (klass 18) Livförsäkring (klass 1a)

Det finns olika personer som har en koppling med Sandvik Försäkrings AB och det är Dahlström, Sten Anders som är född 1947 och har titeln VD, Dahlström, Sten Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Högblom, Per Erik som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Flodman, Hans Bosson som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Grindberg, Karl Simon som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Hestnes, Ola som är född 1970 och har titeln AktuarieLinér, Karl Anders Arne som är född 1952 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,