Två Pennor Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Två Pennor Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Två Pennor Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Två Pennor Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1984-09-25.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Västanbyg. 7A, 811 32, Sandviken. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Två Pennor Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sandviken arbetar för att verksamheter som Två Pennor Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Två Pennor Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva förlags-, bild- och reportageverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Två Pennor Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Två Pennor Aktiebolag och det är följande personer, Eriksson, Ernst Gösta Fridolf som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Björn Magnus som är född 1966 och har titeln Suppleant, Sjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Två Pennor Aktiebolag är 556249-9516.