Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB)

Gävleborgs län

Information

Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) är ett av många verksamheter som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1987-05-08. Men sedan 1987-01-01 så har Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Granöv. 10, 810 21, Gysinge. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0291-21180.

Sandviken arbetar för att verksamheter som Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB). Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva turism och näringslivsutveckling, utveckling av boendet, information, marknadsföring och projektutveckling inom området ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hedin, Karl Gunnar -Törnqvist, Valborg Agneta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) och det är följande personer, Hedin, Karl Gunnar som är född 1949 och har titeln Extern VD, Törnqvist, Valborg Agneta som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Erlandsson, Kjell Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans-Olof som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Torbjörn som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Karl Evert Leif som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot.Rindberg Isaksson, Jan Ingvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Schön, Ingeborg Carina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Skytt, Lars Bertil som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot.Sundström, Lars-Olof Lennart som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot.Altzar, Jan Erik Peter som är född 1961 och har titeln Suppleant.Brorsson Gullersbo, Tony Joakim som är född 1965 och har titeln Suppleant.Brunberg, Bengt Ingemar Edvin som är född 1953 och har titeln Suppleant.Eljansbo, Hans Åke som är född 1963 och har titeln Suppleant.Gabrielsson, Lars Martin som är född 1939 och har titeln Suppleant.Lundgren, Lena Christina som är född 1954 och har titeln Suppleant.Pettersson, Rolf som är född 1937 och har titeln Suppleant.Sundberg, Ulf som är född 1948 och har titeln Suppleant.Westling, Mats Harry som är född 1964 och har titeln Revisor.Sund, Eric Andreas som är född 1973 och har titeln Revisorssuppleant.Rönnholm, Jim Conny som är född 1960 och har titeln Lekmannarevisor.Zetterlund, Mary Ann-Charlott som är född 1956 och har titeln Lekmannarevisor.KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) är 556297-9616.