Midroc Electro Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Midroc Electro Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Midroc Electro Aktiebolag finns. I Sandviken så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Midroc Electro Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Midroc Electro Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Midroc Electro Aktiebolag har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Midroc Electro Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Jansasg. 8, 811 39, Sandviken men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-277100.

Sandviken arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är Midroc Electro Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Midroc Electro Aktiebolag har idag 556436-3595 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Mårtensson, Thomas Roland -Wikström, Carl Olof Christer -Wikström, Karl Olof Roger Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Midroc Electro Aktiebolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva installation, projektering, konstruktion, tillverkning, montage, drifttagning, service och materialförsäljning inom områdena hög- och lågspänning, instrument- och reglerteknik, automation, elektronik, datateknik, telesystem och kylutrustningar samt därmed förenlig verksamhet.

I Midroc Electro Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jönsson, Karl Ivar som är född 1949 och har titeln Extern VD, Wikström, Carl Olof Christer som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Else Margrethe som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Mårtensson, Thomas Roland som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bert Tore som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Wikström, Karl Olof Roger som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Lars Arne Stefan som är född 1967 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Tunryd, Per Anders som är född 1962 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Möller, Bert Willard som är född 1943 och har titeln RevisorAndersson, Jarl Erik Stefan som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantSET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.