Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2002-06-06.

Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1992-06-30. Men sedan 1994-01-01 så har Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Färnebov. 540, 810 20, Österfärnebo. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0291-32030.

Sandviken arbetar för att verksamheter som Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva lanthandel, med försäljning av livsmedel och dagligvaror, samt försäljning av lantbruksmaskiner och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag och det är följande personer, Wester, Kennet Henry som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Wester, Inga Monika som är född 1952 och har titeln Suppleant, Holmgren, Jan Thomas som är född 1963 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bastfallets Lantbruksmaskiner Aktiebolag är 556450-1335.