Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Bolaget skall utöva sådan sund och effektiv transport- och maskintjänstförsäljande verksamhet, som främjar aktieägarnas ekonomiska intressen genom att i eget namn träffa avtal om transporter samt att inom ramen för sålunda träffade avtal bereda aktieägarna och anslutna transportörer så god och lönsam sysselsättning som möjligt. Bolaget skall därvid utveckla nya transportlösningar, inneha materiell och personella resurser för en effektiv transportplanering och samordna transporter och maskintjänster mellan de aktieägare som operativt deltar i Bolagets verksamhet. Därjämte skall Bolaget, när så befinnes förenligt med verksamheten, åt aktieägarna förmedla inköp av transportredskap, drivmedel och andra förnödenhter samt, i strukturorganisatoriskt syfte, inköpa och försälja fordon ävensom utöva därmed förenligt verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Sandviken så är Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Gävleborgs län så finns det ännu fler.

Sandviken arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Sandviken och i Gävleborgs län. Redan 1992-12-01 så skapades Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1993-01-01

556458-0446 är organisationsnummret för bolaget som finns i Sandviken.

Just nu är Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Gävleborgs län

Vill ni komma i kontakt med Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 026-279300 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Bertilsson, Per Ronny -Ekorre, Petri Mikael -Haglund, Per Gunnar -Lindberg, Peter Esbjörn -Norlund, Hans Ture Lennart -Staland, Johan Jakob Peter -Werkmästar, Hans Olof i förening med -Hansson, Per Nils Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag är Ekorre, Petri Mikael som är född 1967 och har titeln VD, Staland, Johan Jakob Peter som är född 1977 och har titeln Extern vice VD, Ekorre, Petri Mikael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Per Nils som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bertilsson, Per Ronny som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Haglund, Per Gunnar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamotLindberg, Peter Esbjörn som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlund, Hans Ture Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Werkmästar, Hans Olof som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Bo Jerker som är född 1967 och har titeln SuppleantLarsson, Bengt Mikael som är född 1962 och har titeln SuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorSjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln HuvudansvarigrevisorArvidsson, Bernt Inge som är född 1962 och har titeln LekmannarevisorHansson, Henrik Lars Erik som är född 1972 och har titeln LekmannarevisorJulin, Bo Sigvard som är född 1949 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.