Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB

Gävleborgs län

Information

Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB är ett av många verksamheter som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 1993-04-20. Men sedan 1993-01-01 så har Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Gävlev. 88, 811 40, Sandviken. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 026-277800.

Sandviken arbetar för att verksamheter som Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av personbilar, idka verkstadsrörelse och bildelsförsäljning, förvaltning och uthyrning av fastigheter, handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olsson, Annelie Margareta -Samuelsson, Lars Gösta Firman tecknas i förening av -Folkesson, Lilly Carina -Persson, Kjell Uno Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB och det är följande personer, Folkesson, Lilly Carina som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Kjell Uno som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Olsson, Annelie Margareta som är född 1964 och har titeln VD, Olsson, Annelie Margareta som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Lars Gösta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Anghammar, Leif Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot.Rosén, Per Gotthard som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson, Sonja Ingalill Agneta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Walfridson, Lars Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Büman, Peter Holger som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Gösta Samuelsson Bil i Sandviken AB är 556466-0719.