Sandvikenhus Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Sandvikenhus Aktiebolag är en verksamhet som finns i Sandviken. I Sandvikenhus Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Skoglund, Carl-Patrick George som är född 1967 och har titeln Extern VD, Bengtsson, Bengt Håkan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hansson, Olof Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Harr, Klas Johan Valter som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Näslund, Inga Helena som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Lars Christer som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantPerkovic, Dragan som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Sven Nils-Erik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Åman, Lena Kristina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotAlmén, Per Andreas som är född 1971 och har titeln SuppleantBerglund, Eleonora Desirée som är född 1975 och har titeln SuppleantJohansson, Karin Eva-Maj som är född 1947 och har titeln SuppleantJohansson, Mats Holger som är född 1961 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKoulala, Ahmed Yassin som är född 1975 och har titeln SuppleantKärnström, Iréne Maria som är född 1967 och har titeln SuppleantÅslund, Kurt Anders som är född 1945 och har titeln SuppleantMånsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorLindberg, Jan Olof som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantHiller, Jan Rune Elon som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorLundmark, Lena Christina som är född 1960 och har titeln LekmannarevisorFahlander, Lars Gunnar som är född 1955 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÅresund, Lars Gustav som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Sandvikenhus Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Sandvikenhus Aktiebolag på telefon 026-242200.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sandvikens kommun efter behov förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, att i övrigt bedriva fastighetsskötsel av tomter, parker och markanläggningar samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

Idag är Sandvikenhus Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Sandvikenhus Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Gävleborgs län och Sandviken arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Sandvikenhus Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1995-01-01 och Sandvikenhus Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1994-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Sandvikenhus Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Bengtsson, Bengt Håkan -Åman, Lena Kristina Firman tecknas av en av -Bengtsson, Bengt Håkan -Åman, Lena Kristina i förening med -Skoglund, Carl-Patrick George Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Sandvikenhus Aktiebolag har 556476-9866 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Gävleborgs län.