Göransson Arena AB

Gävleborgs län

Information

Göransson Arena AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Göransson Arena AB finns. I Sandviken så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Göransson Arena AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Göransson Arena AB har haft sedan 1997-01-01. Göransson Arena AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Göransson Arena AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sätrag. 15, 811 61, Sandviken men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 026-241381.

Sandviken arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Göransson Arena AB Privat, ej börsnoterat.

Göransson Arena AB har idag 556503-1191 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Bo Erik -Sjölander, Carl-Gerhard Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Göransson Arena AB

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att driva och hyra ut fritids- och idrottsanläggningar inom Sandvikens kommun samt därmed förenlig verksamhet.

I Göransson Arena AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Bo Erik som är född 1945 och har titeln Extern VD, Sjölander, Carl-Gerhard som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Engberg, Ninna Christina Elisabeth som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Gabrielii, Bengt Ragnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillström, Ulf Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Britt Inger Monica som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotKlang, Jonas Christofer som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Maria Helena som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson Glad, Jan Olof som är född 1934 och har titeln SuppleantJonson, Björn Jösta som är född 1940 och har titeln SuppleantJönsson, Leif Anders Uno som är född 1944 och har titeln SuppleantNordstrand, Astrid Christina som är född 1965 och har titeln SuppleantVernersson, Eva Veronica som är född 1961 och har titeln SuppleantMånsson, Pär Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorLindberg, Jan Olof som är född 1953 och har titeln RevisorssuppleantHiller, Jan Rune Elon som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorLundmark, Lena Christina som är född 1960 och har titeln LekmannarevisorFahlander, Lars Gunnar som är född 1955 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÅresund, Lars Gustav som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.