Hälsoinvest Högbo Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Aktiebolag som heter Hälsoinvest Högbo Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Hälsoinvest Högbo Aktiebolag i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Hälsoinvest Högbo Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1996-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1995-01-04 så har Hälsoinvest Högbo Aktiebolag varit registrerat och sedan 2006-05-04 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Hälsoinvest Högbo Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med Hälsoinvest Högbo Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hans Hiertas v. 16, 811 92, Sandviken. Vi ni istället prata med Hälsoinvest Högbo Aktiebolag så kan ni göra det på 026-245300.

Bolaget ska bedriva rehabilitering, företagshälsovård och utbildning.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Stadin, Sven Håkan som är född 1957 och har titeln Extern VD, Rooth, Eva Kristina Elisabet som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bengtsson, Bengt Håkan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Lars Olof som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Kärnström, Tomas Ivar som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Rodell Lundgren, Kerstin Charlotta som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotWaluszewski, Jan Urban Kasimir som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Sjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Bengt Håkan -Rooth, Eva Kristina Elisabet -Stadin, Sven Håkan Då styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. .

Hälsoinvest Högbo Aktiebolag har 556503-2504 som sitt organisationsnummer.