Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag

Gävleborgs län

Information

Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag finns. I Sandviken så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag har haft sedan 1999-01-01. Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3139007.

Sandviken arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag har idag 556564-4233 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag

Bolaget skall bedriva medicinsk rådgivning, upplysningsverksamhet, information om samt handel med naturläkemedel godkända av läkemedelsverket, medicinska böcker om kropps- och egenvård, medicinstekniska artiklar, typ blodtrycksmätare, tempar. Viss medicinsk förbandsmateriel för egenvård, samt därmed förenlig verksamhet.

I Medical Equipment Store i Sandviken Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stenqvist, Karl Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Larnholt, Per Anders som är född 1972 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Winkvist, Pär-Göran Mikael som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .