MN Skogh AB

Gävleborgs län

Information

I Sandviken finns det ett Aktiebolag som heter MN Skogh AB. Det finns flera bolag som liknar MN Skogh AB i Gävleborgs län. Sandviken är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

MN Skogh AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1999-01-01 och det finns flera bolag som är det i Gävleborgs län.

Sedan 1999-08-05 så har MN Skogh AB varit registrerat. Idag är MN Skogh AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Sandviken.

Vill man komma i kontakt med MN Skogh AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med MN Skogh AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamahet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Skogh, Jenni Madeleine som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Skogh, Jan Niklas som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Boström, Yvonne Agneta som är född 1950 och har titeln Suppleant, Skogh, Jan Henning som är född 1941 och har titeln Suppleant, Sjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

MN Skogh AB har 556572-8267 som sitt organisationsnummer.