Roséns Däck AB

Gävleborgs län

Information

Roséns Däck AB är ett av många bolag som finns i Sandviken. Det är nämligen den kommunen som Roséns Däck AB finns i och den tillhör även Gävleborgs län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Roséns Däck AB som idag finns i Gävleborgs län har varit registrerat sedan 2003-03-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Roséns Däck AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0290-71021.

Sandviken arbetar för att bolag som Roséns Däck AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Roséns Däck AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Gävleborgs län.

Bolaget skall bedriva försäljning och montage av däck med tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Roséns Däck AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Borgs, Anders Viktor -Dahle, Inger Margareta -Rosén, Knut Olof Mikael.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Roséns Däck AB och det är följande personer, Borgs, Anders Viktor som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Rosén, Knut Olof Mikael som är född 1955 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Roséns Däck AB är 556641-2879.