Peter Svensson Skogsekonomi AB

Gävleborgs län

Information

Peter Svensson Skogsekonomi AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där Peter Svensson Skogsekonomi AB finns. I Sandviken så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. Peter Svensson Skogsekonomi AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Peter Svensson Skogsekonomi AB har haft sedan 2003-09-04. Peter Svensson Skogsekonomi AB har funnits sedan och 2003-09-04 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Peter Svensson Skogsekonomi AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Högbov. 45, 811 32, Sandviken men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 026-248251.

Sandviken arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Peter Svensson Skogsekonomi AB Privat, ej börsnoterat.

Peter Svensson Skogsekonomi AB har idag 556647-9381 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Peter Svensson Skogsekonomi AB

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till skogsägare, förmedling av fastigheter och försäkringar, utbildningsverksamhet inom skogliga frågor och inom fastighetsförmedling, ekonomisk rådgivning, förvaltning av jord- och skogsegen- domar, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

I Peter Svensson Skogsekonomi AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Svensson, Sven Peter som är född 1961 och har titeln VD, Svensson, Sven Peter som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Regefalk, Eva Sofia som är född 1961 och har titeln Suppleant, Sjöberg, Leif Peter som är född 1965 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .