E&K Nyrén Konsult AB

Gävleborgs län

Information

E&K Nyrén Konsult AB hittar ni ett Gävleborgs län som inte är som andra län. I Gävleborgs län hittar ni Sandviken som är den kommunen där E&K Nyrén Konsult AB finns. I Sandviken så finns det många olika Aktiebolag och i Gävleborgs län så finns det ännu fler Aktiebolag. E&K Nyrén Konsult AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket E&K Nyrén Konsult AB har haft sedan 2005-03-10. E&K Nyrén Konsult AB har funnits sedan och 2005-03-10 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till E&K Nyrén Konsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Getostv. 14, 811 38, Sandviken men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Sandviken arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Gävleborgs län för att locka till sig fler företag.

Idag är E&K Nyrén Konsult AB Privat, ej börsnoterat.

E&K Nyrén Konsult AB har idag 556673-2961 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för E&K Nyrén Konsult AB

Bolaget skall bedriva organisationsutveckling, IT-styrning och strategier, utbildning inom läs- och skrivsvårigheter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

I E&K Nyrén Konsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nyrén, Else Margit Jenny som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyrén, Karl Åke som är född 1947 och har titeln Suppleant, Gustavsson, Eva Malin Johanna som är född 1975 och har titeln Revisor, Mattsson, Håkan Gunnar som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, Sanrev AB som är född och har titeln Revisor, .